Melgården
Cart 0
 

Jeg vet en deilig have...

Sør for hovedbygningen på Melgården ble en vakker hage anlagt rundt 1877. Med sine sirlig stukkede og buktende grusganger fremsto den som et mesterverk blant hagene i Østerdalen. Det er tydelig at hagen er anlagt av en drømmer og en estetiker, en person som skuet ut over hagegjerdet, ja helt til de fornemste av Europas hager. I hagen finnes et basseng med springvann, flere lysthus av ulike buskplantinger, samt en stor kjøkkenhage. Det hele er omkranset av en strengt klippet granhekk. Bassenget er utført i hardstampet leire og har således ingen kant som avgrenser vannet fra omgivelsene, men gress som møter vannspeilet mykt og romantisk. I hagens østlige del ligger frukt-, bær og grønnsakshagen. Ved utformingen av hageanlegget ble terrengforming brukt meget bevisst for å oppnå ulike effekter. Å komme inn i hagen bak den lukkede, fire meter høye granhekken er som å møte en annen tid.

 
 

Restaurert og tilbakeført etter antikvariske prinsipper

Etter 1955 grodde hageanlegget igjen og grusganger, bed og kjøkkenhage ble borte. De gamle trærne selvsådde seg og anlegget ble overgrodd. I perioden 2013-2017 restaurerte og tilbakeførte nåværende eiere hagen etter antikvariske prinsipper til slik den var da den ble anlagt i 1877.  Til tross for forfallet hadde store deler av hagen spor av den originale utformingen. Det sto også igjen flere gamle busker, trær og stauder som var originale.  Både prydhagen og nyttehagen er så nært som mulig tilbakeført til sin opprinnelig form.  Anlegget er åpent for publikum i sommerhalvåret forbindelse med hagevandringer søndager.

 
 
 

Skogsbaronens hage

Hagen på Melgården er oppført som verneverdig på Fylkesmannen i Hedmarks liste over kulturmiljøer i Hedmark. Hageanlegget er et eksempel på de hagene som før var å finne på de store gårdene på Østlandet, men som nå er i ferd med forsvinne. Den vitner om hagens betydning i tidligere tider, og representer tiden da “skogsbaronene” og andre velstående i 1880-årene for alvor la vekt på både det rekreasjonsmessige og statusen ved å ha et flott parkanlegg.